Silivri kent parkı, İbrahim Arıkan anısına tasarlanmıştır. Tasarımın ana kriteri çocuklar ve geleceğimiz üzerine kuruludur.

Bireylerin gelecekte kentine sahip çıkan yetişkinler olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olan bir kent olması gerekmektedir. Çağdaş toplumlar bireylerin gelişiminde çevresel faktörlerin bilincindedir. Kentsel alanların tasarımında toplumlarını şekillendirdikleri bilinciyle hareket ederler.

Silivri kent parkı projesi akademik, psikolojik araştırmalarla desteklenerek tasarlanmış ve seçilen kent ekipmanları çocukların oyalanmaktan öte fiziksel, ruhsal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayabilecek oyuncaklar yerleştirilerek kent hayatına dahil edilmesi planlanmıştır. Donatı elemanları yaşlı ve engellilerinde park alanını aktif kullanmalarını sağlayacak şekilde seçilmiştir.

Doğal materyaller (ağaç, toprak, su, vb.) mümkün olduğunca işlevsel kullanarak, oyun mekanının bütününe yayılmıştır. Tasarım, doğal çevreyi koruyan bir bilinçle ele alınmıştır.

SİLİVRİ BİLİM SANAT OYUN PARKI

Silivri kent parkı, İbrahim Arıkan anısına tasarlanmıştır. Tasarımın ana kriteri çocuklar ve geleceğimiz üzerine kuruludur.